Схема операцій з іноземною валютою бюджетних установ

схема операцій з іноземною валютою бюджетних установ
Курсова різниця визначається на дату здійснення операції та на звітну дату. Іноземні дипломатичні, консульські, торговельні та інші офіційні представництва, міжнародні організації та їх філії, що користуються імунітетом та дипломатичними привілеями, самостійно визначають потребу підтвердження цих операцій звітними документами. Якщо не використовуєш землю, здай її в офіційну оренду і забудь про проблеми, тоді весь клопіт з податками ляже на орендаря. По-друге, необхідно активніше контролювати «чорні» схеми і злочинних учасників ринку.


Емітент зобов’язаний повідомити держателя платіжної картки про прийняте рішення в порядку, передбаченому договором. Термін подання звіту повідомляється відповідним індивідуальним листом. «Баланс» (ф. № 1) складають на підставі даних синтетичного й аналітичного обліку на кінець року. Власник платіжної картки зобов’язаний зберігати платіжну картку та інформацію, що надає можливість користуватися нею (у тому числі ПІН), контролювати рух коштів по своєму картрахунку і повідомляти емітенту про операції, які не здійснювались власником. Отримання нових корпоративних карток можливе при зверненні в Банк керівника підприємства або уповноваженої на це довірена особа. Якщо маєш землю, але не показуєш‎ її використання, плати комплексний фіксований податок з урахуванням податку на дохід від її використання та податків на фонд оплати праці. Тимчасом до тих, хто живе за законом, хто інвестував в переробні підприємства і термінали, приходять силові та фіскальні органи і накладають штрафи.

Первинним є документ, у якому вперше відображається одна або кілька операцій, а зведеним — документ, узагальнюючий дані первинних документів; 2) характером використання документи поділяються на разові та накопичені. Реальні цифри в рази більші, а контрольні органи часто заплющують на це очі. До того ж, з 2015 року діє мораторій на проведення перевірок суб’єктів господарювання, який продовжено на 2017 рік, тому «сірі» ділки і далі почуватимуть себе комфортно. Система бюджетного обліку складається з трьох підсистем (видів) обліку —- бухгалтерський, фінансовий і управлінський облік, які ґрунтуються на єдиній теоретичній та інформаційній базі, відрізняючись за формою і періодичністю розрахунку даних. Обов’язковий продаж експортних валютних надходжень упроваджено Постановою Правління Національного банку України від 04.09.98 № 349 з подальшими змінами та доповненнями.

Похожие записи: